L'amour Bakery & Cafe 
Địa chỉ: 92 - 94 Lê Văn Thiêm, Hưng Phước II, P.Tân Phong Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (08) 5410 4072 - Fax: (08) 5410 4071

 

 

Địa chỉ: 92 - 94 Lê Văn Thiêm, Hưng Phước II, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: (08) 54 104 072
Fax : (08) 54 104 071