L'amour Bakery & Café - Dist. 7

L'amour Bakery & Café - Dist. 7

Địa chỉ: 92 - 94 Lê Văn Thiêm, Hưng Phước II, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7
Điện thoại: (84-8) 54 104 072 - Fax : (84-8) 54 104 071

Thời gian làm việc:
9h - 22h

 

Địa chỉ: 92 - 94 Lê Văn Thiêm, Hưng Phước II, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: (08) 54 104 072
Fax : (08) 54 104 071